New visit to Rånåsfoss / Nytt besøk på Rånåsfoss - Ingar Jentoftsen Photography

When revisiting the Rånåsfoss Power Station back in April, the river was quiet and calm. In May we found a river full of water rushing towards the ocean. It was an impressive experience with the water thundering past us through Rånåsfoss (the waterfall).

Da vi besøkte Rånåsfoss Kraftstasjon tilbake i april, rant elven still og rolig forbi. I mai måned fant vi en elv full av vann i stor fart på vei mot havet. Det var en imponerende opplevelse med vannet som tordnet forbi oss gjennom Rånåsfossen.