2015 Summer Holiday - A visit to Balestrand / 2015 Sommerferie - Et besøk i Balestrand - Ingar Jentoftsen Photography
Rjoandefossen

Rjoandefossen

Total Height / Totalt fall: 241 m / 790 ft.
Longest Drop / Høyeste loddrette fall: 140 m / 460ft.
Number of Drop / Antall fall: 2

Rojoande waterfall is a waterfall in the Flåm valley in the municipality of Aurland in Sogn og Fjorande county. The photo shows the waterfall seen from the Flåm Railway which is passing on its way from Myrdal to Flåm.

Rjoandefossen er en foss i Flåmsdalen i Aurland kommune i Sogn og Fjordande. Bildet er tatt fra Flåmsbana som passerer fossen på turen mellom Myrdal og Flåm.