2015 Summer Holiday - A visit to Balestrand / 2015 Sommerferie - Et besøk i Balestrand - Ingar Jentoftsen Photography
The Hulder in the Kjos Waterfall / Huldra i Kjosfossen

The Hulder in the Kjos Waterfall / Huldra i Kjosfossen

The Hulder is a creature from the Scandinavian folklore where she was known for seducing young men to jump into the waterfall or river. /
Huldra er en skapning fra skandinaviske folkeeventyr hvor hun var kjent for å forføre og lokke unge men til å hoppe i fossen eller elva.